پابرجا

عزیز من ببخش اگه تلخی واژه با منه /دردو اگه داد بزنم دیوار صوتی میشکنه

                                 گیرم که این 13 و یازده 13 دیگر را بدر کردیم.   با13های  درونمان چه کنیم؟!!!!!!!
/ 2 نظر / 17 بازدید
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
4 پست