...

در این دنیا که حتی ابر نمی گرید به حال ماهمه از من گریزانند تو هم بگذر از این تنهافقط اسمی به جا مانده از آنچه بودم و هستمدلم چون دفترم خالی قلم خشکیده در دستمگره افتاده در کارم به خود کرده گرفتارمبه جز در خود فرو رفتن چه راهی پیش رو دارمرفیقان یک به یک رفتند مرا در خود رها کردندهمه خود درد من بودند گمانکردم که هم دردندشگفتا از عزیزانی که هم آواز من بودندبه سوی اوج ویرانی پل پرواز من بودند....

 


/ 3 نظر / 21 بازدید
فروغ..

خیلی خوبه. معنی جالبی داره. مثل درس میمونه. ممنون[گل]

پرنیان

فوق العاده بود ... از این شعرت خیلی خیلی خوشم اومد ... [دست]

پرنیان

خب پس تشویق خود را پس میگیریم ... حالا چه فرقی میکنه مهم اینه خیلی زیبا بود ...