سالی که نکوست...

اسلحه را بر شقیقه اش گذاشتند

 

و بعد...

 

بنگ

 

خون سبزی می پاشد بر تن سپیدش

 

مرگ زمستان مبارک.

/ 2 نظر / 27 بازدید
نینان

سال نوی تو هم جدید. آره انگار جملت روی من تاثیر گذاشته. در امان خدا.

فروغ

حتی برای توصیف بهار هم کلماتت خشنن....! عیدت مبارک دوست من[گل]